Eiendomsoppgjør

Ved utfylling av skjemaet så tar vi kontakt meg deg så snart vi har registrert oppdraget.

Vi utarbeider alle nødvendige dokumenter samt forestår tinglysning og oppgjør. Dette betyr for deg som kunde en profesjonell håndtering for en fullverdig og riktig overføring av eiendom og kjøpesum.

Vi er opptatt av trygghet for kunden, og at verdiene sikres i hele prosessen.

Privat salg er like trygt som salg via megler så lenge man søker profesjonell bistand ved kjøpekontrakt og oppgjør. Både selger og kjøper er avhengige av en uavhengig tredjepart i forbindelse med overlevering og oppgjør.  Vi har tillatelse fra Finanstilsynet til å gjennomføre oppgjør og drive ordinær eiendomsmegling.

Har du spørsmål om oppgjør så ta kontakt på post@fjordmegler.no eller ring 57 72 01 00.

Eierskifteforsikring

Selv om du selger eiendommen privat er det mulig å tegne eierskifteforsikring hvis du har tilstandsrapport eller boligsalgsrapport som er maksimalt 6 måneder gammel. Hvis du skal legge eiendommen ut for salg så må eierskifteforsikringen være registrert hos oss før den legges ut for salg. Kjøper må signere på å ha sett egenerklæringen når kontrakten signeres.

Premien er avhengig av boligtype og salgspris.

Kostnader til tinglysning og ekstraarbeid

Tinglysningskostander som dekkes av kjøper:

  • Tinglysningsgebyr kr. 585,-
  • Dokumentavgift 2,5% av salgssummen
  • Evt. tinglysning av pantedokument kr. 585,- og panteattest kr. 202,-.
  • For borettslag er satsene kr. 480,- pr. tinglyste dokument og kr. 202 for panteattest. (ingen dokumentavgift)

Ved overføring av andeler i borettslag og sameier må vanligvis selger dekke et eierskiftegebyr. Vårt salær dekker ikke gebyr som kreves av forretningsførere.

Det forutsettes at avtalt salgssum for eiendommen dekker alle heftelser på eiendommen. Det er selgers ansvar at dette blir ordnet med panthavere.

Det kan påløpe tillegg ved arbeid som ikke omfattes av ordinære eiendomsoverdragelser. F. eks. sletting av utleggspant, servitutter (rettigheter) eller registrering av hjemmelserklæring. Pris for slikt tilleggsarbeid blir avtalt når vi ser hva som evt. skal løses i tillegg til den ordinære eiendomsoverdragelsen.

Oppdatert 01.01.2020

Skjema for overføring av eiendom

Eiendomsoppgjør over hele landet til kr. 9800,-
Gå til skjemaet

Nyttige linker